Billmann & Theunissen

Billmann & Theunissen, Bad Liebenstein. Band names: 'Orida', 'Theudosia'. Razors and/or razor blades.