Poděkování dárcům

Na tomto místě bych rád poděkoval dárcům, kteří zaslali nový přírůstek do mé sbírky.

Děkuji všem a jmenovitě především:

Karla Krausová